Oświadczam, że:

  1. Zapoznałem się z  Regulaminem Parku Linowego i będę go przestrzegał.
  2. Zostałem pouczony jak bezpiecznie poruszać się po przeszkodach w Parku Linowym TARZAN.
  3. Przyjąłem do wiadomości, że przejście przez trasy Parku Linowego jest samodzielne i na własna odpowiedzialność.
  4. Nie będę zgłaszał roszczeń w przypadku uszkodzenia garderoby.

 

Imię i nazwisko             Data urodzenia            Podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna

…………………….             ………………………           ……………………………………………………….

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Oświadczenie – PDF

Zgłoszenie dla opiekuna – PDF

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna – PDF

Lista zgłoszonych – PDF

Formularz rezerwacji – DOC