INFORMACJA O PARKU ORAZ REZERWACJE PROSIMY KIEROWAĆ NA DANE:

tel.: +48 71 346 15 34

e-mail: it@dzielnica4wyznan.info.pl

TYMCZASOWO ZAKMNIĘTE

 

Opiekun Parku: Mariusz Tyka

tel: +48 665 978 718